REGLEMENT

Er wordt van iedereen verwacht dat zij aan FAIR PLAY doen!

 

De kapitein waakt erover dat alle spelers van zijn ploeg op de hoogte zijn van
het wedstrijdreglement.